CS-6
Start project: 08 March 2017

CS-6 was de naam van een linkse Amsterdamse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De naam is afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam.

  CS-6

CS-6 was the name of a left-wing Amsterdam resistance group in the Second World War. The name is from the address where the group originated: Corellistreet 6 in Amsterdam.

  CS-6

CS-6 était le nom d’un groupe de résistance d’Amsterdam de gauche dans la Seconde Guerre mondiale. Le nom provient de l’adresse d’origine du groupe: Corellistreet 6 à Amsterdam.

  CS-6

CS-6 war der Name einer linken Hamburger Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg. Der Name stammt von der Adresse, wo die Gruppe entstand: Corellistreet 6 in Amsterdam.