Drukkerijen en uitgevers van verzetsbladen 40-45
Start project: 23 July 2017

Dit deelproject is gebaseerd op het Wikipedia project: Lijst van drukkerijen/uitgeverijen van verzetsbladen gedurende de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van het hoofdproject: De Ondergrondse pers 1940-1945. De namen van de betrokken personen die hier worden genoemd en niet in het boek van Lydia Winkel voorkomen zijn ondergebracht in het project De Illegale Pers 40-45

  Printing companies and publishers of resistance newspapers 40-45

This subproject is based on the Wikipedia project: List of printing companies / publishers of resistance newspapers during World War II, part of the main project: The Underground Press 1940-1945. The names of the persons involved, which are not mentioned in the book of Lydia Winkel, are included in the Illegal Press 40-45 project

  Imprimeurs et éditeurs de journaux de résistance 40-45

Ce sous-projet est basé sur le projet Wikipedia: Liste des imprimeries / éditeurs de journaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, partie du projet principal: The Underground Press 1940-1945. Les noms des personnes impliquées, qui ne sont pas mentionnées dans le livre de Lydia Winkel, sont inclus dans le projet de la Presse illégale 40-45

  Druckereien und Verlage von Widerstandszeitungen 40-45

Dieses Teilprojekt basiert auf dem Wikipedia-Projekt: Liste der Druckereien / Verlage von Widerstandszeitungen während des Zweiten Weltkrieges, Teil des Hauptprojekts: Die Untergrundpresse 1940-1945. Die Namen der beteiligten Personen, die im Buch von Lydia Winkel nicht erwähnt werden, sind im Projekt Illegal Press 40-45 enthalten