Groep Rolls Royce
Start project: 20 January 2017

Verzetsgroep Rolls Royce (R.R.) bestond uit jonge jongens, velen zaten nog op school. Sprake van een professioneel georganiseerde groep was er ook niet, maar daarom waren zij niet minder belangrijk.

   Group Rolls Royce

Resistance group Rolls Royce (R.R.) consisted of young boys, many were still in school. They were a not professionally organized group, but they were no less important.

  Groupe Rolls Royce

Le groupe de résistance Rolls Royce (R.R.) était composé de jeunes garçons, beaucoup étaient encore à l’école. Ils n’étaient pas un groupe professionnellement organisé, mais ils n’étaient pas moins importants.

  Gruppe  Rolls Royce

Resistance-Gruppe Rolls Royce (R. R.) bestand aus jungen Jungen, viele waren noch in der Schule. Sie waren eine nicht professionell organisierte Gruppe, aber sie waren nicht weniger wichtig.