Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doet inmiddels doorlopend onderzoek naar zo’n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappeijke doeleinden.

Voorbereidende werkzaamheden zijn nodig in verband met toekomstige data uitwisseling Personenportal WO2, ontwikkeld door Netwerk Oorlogsbronnen

S.N.V. biedt persoonlijke ondersteuning aan nabestaanden op het gebied van individueel onderzoek naar het verzetsverleden van ouders/grootouders. Ook word hiervoor de gelegenheid geboden het eigen verhaal te vertellen op deze website als eerbetoon.

Er zijn tal van genealogische onderzoeksprojecten ontwikkeld die een prachtig overzicht bieden op specifieke onderwerpen m.b.t. het verzet. Bovendien levert de genealogische achtergrond van personen meer kans op het traceren van mogelijke nabestaanden.

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom!
Geld is nodig voor o.a.:

  • archief bezoek
  • werk bezoek
  • symposia bijwonen
  • lidmaatschap archieven
  • aanschaf literatuur
  • website hosting en onderhoud
  • aanschaf/vervangen pc & randapparatuur
Donaties kunnen direct worden gestort op
bankrek.nr.: NL10 RABO 0327 1802 93
of maak gebruik van: