Ondergrondse Pers 1940-1945
Start project: 26 January 2017

Samenwerking met Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten o.l.v. Olaf Janssen, Kon. bibliotheek | Collaboration with Wikipedia: Wikiproject / Resistance Newspapers led by Olaf Janssen, Royal Library | Collaboration avec Wikipedia: Wikiproject / Resistance Newspapers dirigé par Olaf Janssen, Royal Library.

De Ondergrondse pers 1940-1945 (“De Winkel” of “DOP’) is een overzichtswerk van Lydia Winkel, waarin bijna alle bekende illegale bladen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven worden. Behalve bladen zijn ook pamfletten in het overzicht opgenomen. In totaal heeft Winkel 1176 uitgaven kunnen documenteren – al kwamen daar in de aanloop van het boek nog eens 14 titels bij. In de tweede, door Hans de Vries herziene en uitgebreide, uitgave van 1989 is het aantal gestegen tot bijna 1300 gestegen (bron).

  Underground Press 1940-1945

The Underground Press 1940-1945 is a review of Lydia Winkel, describing almost all known illegal newspapers in the Netherlands during World War II. In addition to leaflets, pamphlets are included in the overview. Winkel has been able to document 1176 editions – even though 14 titles were added in the booklet. In the second, revised and expanded edition by Hans de Vries in 1989, the number increased to almost 1300

  Press Métro 1940-1945

The Underground Press 1940-1945 est une critique de Lydia Winkel, décrivant presque tous les journaux illégaux connus aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus des dépliants, les brochures sont inclus dans la vue d’ensemble. Winkel a pu documenter 1176 éditions – même si 14 titres ont été ajoutés dans la brochure. Dans la deuxième édition révisée et élargie de Hans de Vries en 1989, le nombre a augmenté à près de 1300

  Untergrundpresse 1940-1945

Die U-Bahn-Presse 1940-1945 ist eine Rezension von Lydia Winkel, die fast alle bekannten illegalen Zeitungen in den Niederlanden während des Zweiten Weltkrieges beschreibt. Zusätzlich zu den Merkblättern sind die Broschüren in der Übersicht enthalten. Winkel konnte 1176 Ausgaben dokumentieren – obwohl 14 Titel in der Broschüre hinzugefügt wurden. In der zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage von Hans de Vries im Jahr 1989 stieg die Zahl auf fast 1300 an