Oranje Vrijbuiters
Start project: 25-03-2018

De groep de Oranje Vrijbuiters hield zich onder leiding van Klaas Postma bezig met het mensen onderbrengen op onderduikadressen op de Veluwe en elders in het land. Bertus Meulenkamp had de leiding over het verzet. In 1943 werd een knokploeg opgericht. Deze zorgde onder meer voor bonkaarten en blanco persoonsbewijzen (bron).

  Oranje Vrijbuiters

The Oranje Vrijbuiters group, under the leadership of Klaas Postma, occupied themselves with keeping people in hiding places on the Veluwe and elsewhere in the country. Bertus Meulenkamp was in charge of the resistance. In 1943 a thugs team was established. This provided, among other things, ration cards and blank identity cards

  Oranje Vrijbuiters

Le groupe Oranje Vrijbuiters, sous la direction de Klaas Postma, s’est occupé de garder les gens dans les cachettes de la Veluwe et ailleurs dans le pays. Bertus Meulenkamp était en charge de la résistance. En 1943, une équipe de voyous a été créée. Cela prévoyait, entre autres choses, des cartes de rationnement et des cartes d’identité vierges

  Oranje Vrijbuiters

Die Gruppe Oranje Vrijbuiters, unter der Führung von Klaas Postma, beschäftigte sich damit, Menschen in Verstecken auf der Veluwe und anderswo im Land zu halten. Bertus Meulenkamp war für den Widerstand verantwortlich. Im Jahr 1943 wurde ein Schlägerteam gegründet. Dies sah unter anderem Lebensmittelkarten und leere Personalausweise vor