SNV projekten | projects | projets | projekte

 Projecten van het SNV (Stichting Neerlandsch Verzetsmonument) zijn van genealogische aard met als doel om personen in een genealogisch context te plaatsen en waar mogelijk te voorzien van een mini-biografie met daarbij de nodige bronnen, deels genealogisch, deels historisch.

 Projects of the SNV (Stichting Neerlandsch Verzetsmonument) are of a genealogical nature with the aim of placing people in a genealogical context and, where possible, providing a mini biography with the necessary sources, partly genealogical, partly historical.

 Les projets de la SNV (Stichting Neerlandsch Verzetsmonument) sont de nature généalogique dans le but de placer les gens dans un contexte généalogique et, si possible, de fournir une mini biographie avec les sources nécessaires, en partie généalogique, en partie historique.

 Projekte des SNV (Stichting Neerlandsch Verzetsmonument) sind von einer genealogischen Natur mit dem Ziel, die Menschen in einen genealogischen Kontext zu stellen und, wo möglich, eine Mini-Biographie mit den notwendigen Quellen, teils genealogischen, teils historischen, zu versehen.