Boer / Bolster

Boer jr, A. de ‧ ~29
Boer jr., D. de ‧ ~28 ‧ X18
Boer, A. de ‧ p.t.o. Amsterdam ‧ dop
Boer, A. de ‧ uit Opeinde ‧ FR
Boer, A. ‧ p.t.o. Sint Pancras en omg. ‧ NH
Boer, Aart ‧ 1900 ‧ ~1, 7, 17
Boer, Aart ‧ 01-1907 ‧ ~22
Boer, Adrianus de ‧ 1888 ‧ p.t.o. Amsterdam ‧ ~29
Boer, Adrianus Tekele de ‧ 1918 ‧ uit Haarlem ‧ ~22
Boer, Adrianus ‧ ~1, 17
Boer, Albert Antoon de ‧ ~1, 3, 13, 17, 42 ‧ OV
Boer, Anne de ‧ uit Appelscha ‧ 08-1907 ‧ ~23, 36 ‧ FR
Boer, Albert de ‧ 1886 ‧ ~22, 30, 43
Boer, Albert (Ab) de ‧ 1911 ‧ NH ‧ X26
Boer, Alje de ‧ GR
Boer, Alje Lammert de ‧ ~22
Boer, Andries de ‧ ~1, 17 ‧ FR
Boer, Anne Th. de ‧ p.n.o. Sintjohannesga ‧ ~30, 43
Boer, Antoni ‧ ~22
Boer, Arendina de ‧ ~6, 22
Boer, Arie de ‧ ~43
Boer, Ariën de ‧ ~30
Boer, Ate de ‧ 1901 ‧ FR
Boer, Ate de ‧ 1915 ‧ ~20
Boer, B. de ‧ p.t.o. Denekamp ‧ ~36
Boer, Berend ‧ 1918 ‧ uit Roden ‧ ~3
Boer, Berend de ‧ FR
Boer, Bernardus Henricus de ‧ ~17
Boer, Bernardus Leonardus de ‧ GR
Boer, Brugt de ‧ ~22
Boer, C. de ‧ FR
Boer, C. de ‧ ketelmaker-monteur ‧ ~29
Boer, C. de ‧ loodgieter ‧ ~29
Boer, Christiaan Jacob ‧ ~1, 7, 17, 18 ‧ O42
Boer, Cor de ‧ NH
Boer, Cornelis den ‧ 1903 ‧ ~3
Boer, Cornelis de ‧ 1922 ‧ uit Zwijndrecht ‧ ~30, 43, 45
Boer, D.A. de ‧ ~29
Boer, D.J. de ‧ ~29
Boer, dhr. — de ‧ p.t.o. Alkmaar ‧ IP
Boer, dhr. — de ‧ p.t.o. Bussum ‧ NH
Boer, dhr. — ‧ OV
Boer, Dick de ‧ ~14
Boer, Dirk de ‧ 1890 ‧ ~1, 17, 23 ‧ NH
Boer, Dirk de ‧ 1900 ‧ ~39
Boer, Dirk de ‧ 1908 ‧ ~20 ‧ NH
Boer, Dirk de ‧ 1920 ‧ ~1, 7, 17
Boer, Dirk Gerrit ‧ ~30, 43
Boer, Dirk Willem Nicolaas de ‧ ~39
Boer, Douwe de ‧ ~17, 41 ‧ FR
Boer, Douwe Jelkes de ‧ ~1, 7
Boer, Durk Klaas de ‧ GR
Boer, Ebbe de ‧ ~20 ‧ GR
Boer, Eele de ‧ ~19
Boer, Eeltje de ‧ ~6 ‧ FR
Boer, Egbert de ‧ FR
Boer, Emerentia Cornelia de ‧ ~6, 22
Boer, Eppo ‧ ~22
Boer, Fredrik Nicolaas ‧ ~43
Boer, Folkert Hendrik de ‧ ~43
Boer, Feike de ‧ ~42 ‧ FR
Boer, Folkert de ‧ ~19, 20
Boer, Frank ‧ ~22
Boer, Frans de ‧ ~30, 43 ‧ IP
Boer, Freerk de ‧ ~30, 43
Boer, G. de ‧ ~29
Boer, G. ‧ ~29
Boer, G.A. (Gert) de ‧ dop
Boer, Geert de ‧ FR
Boer, Geert de ‧ p.t.o. Overveen ‧ ~20
Boer, Geisje Antje (Zus) de ‧ later Rosenkranz-de Boer ‧ ~6 ‧ NH
Boer, Gerrit ‧ 1908 ‧ X33
Boer, Gerrit de ‧ 1921 ‧ ~14, 39
Boer, Gerrit de ‧ 1923 ‧ p.t.o. Meppel ‧ ~1, 7, 17, 22, 24, 28, 30, 43, 45 ‧ DR ‧ FR ‧ NH ‧ X20
Boer, Gerrit Johannes de ‧ ~1, 13, 17 ‧ O22
Boer, Gerrit Wouter de ‧ ~1, 17, 18
Boer, Gezienus de ‧ GR
Boer, H. de ‧ p.t.o. Zeist ‧ dop
Boer, H. de ‧ ~29
Boer, Hans de ‧ ~33
Boer, Harm ‧ 1919 ‧ uit Roden ‧ X33
Boer, Harm de ‧ p.t.o. Winschoten ‧ GR
Boer, Harmen de ‧ 1885 ‧ uit Sangfirden ‧ ~30, 43
Boer, Hendrik A. den ‧ ~22
Boer, Hendrik de ‧ 1912 ‧ GR
Boer, Hendrik de ‧ 1916 ‧ ~22
Boer, Hendrik den ‧ 1922 ‧ ~1, 17
Boer, mr. Hendrik de ‧ 1888 ‧ ~1, 17 ‧ O44
Boer, Hendrik ‧ 1895 ‧ ~1, 17, 18, 48
Boer, Hendrik ‧ 1901 ‧ ~22
Boer, Hendrik ‧ 1925 ‧ ~1, 17
Boer, Hendrik F. de ‧ 1912 ‧ uit Deventer ‧ ~30, 43
Boer, Hendrik M. de ‧ ~22
Boer, Henricus Bernardus de ‧ ~3
Boer, Hijltje Pieter de ‧ ~6, 39
Boer, Ids de ‧ FR
Boer, J. de ‧ ~29
Boer, J.A. de ‧ ~29
Boer, J.H. de ‧ ~29
Boer, Jacob de ‧ 1909 ‧ uit Barneveld ‧ ~30, 43
Boer, Jacob de ‧ 1917 ‧ uit Apeldoorn ‧ ~1, 17, 23 ‧ GR
Boer, Jacob ‧ ~19
Boer, Jakob de ‧ ~22
Boer, Jan Willem de ‧ 1893 ‧ O44
Boer, Jan de ‧ 1896 ‧ uit Meppel ‧ ~1, 7, 17, 22, 23 ‧ DR ‧ GR
Boer, Jan de ‧ 1905 ‧ uit Drachten ‧ FR
Boer, Jan de ‧ 1907 ‧ uit Sneek ‧ ~22
Boer, Jan ‧ 1913 ‧ uit Rotterdam ‧ ~3, 51
Boer, Jan ‧ 1913 ‧ uit Smilde ‧ ~1, 14, 17, 39
Boer, Jan de ‧ 09-1918 ‧ ~22
Boer, Jan de ‧ 12-1918 ‧ GR
Boer, Jan de ‧ p.t.o. Vollenhove ‧ O40
Boer, Jan de ‧ 1919 ‧ GR
Boer, Jan de ‧ 1922 ‧ GR

Boer, Jan ‧ 1923 ‧ ~22
Boer, Jan ‧ 3-1920 ‧ uit Dwingelo ‧ ~30, 43
Boer, Jan ‧ 5-1920 ‧ uit Noordhorn ‧ ~30, 43
Boer, Jan Jette de ‧ p.n.o. Ossenzijl ‧ ~30, 43
Boer, Jan Marten de ‧ GR
Boer, Jannes Albert de ‧ GR
Boer, Jans de ‧ GR
Boer, Jantje de ‧ 1910 ‧ uit Haren ‧ ~6 ‧ GR

Boer, Jantsje (Janny) de ‧ 1925 ‧ uit Balk ‧ ~6, 44
Boer, Jelke de ‧ FR
Boer, Jelte de ‧ FR
Boer, Jildert de ‧ O21
Boer, Johan de ‧ FR
Boer, Johan Frederik ‧ dop
Boer, Johanna Cornelia ‧ 1923 ‧ ~6, 29
Boer, Johannes Robertus Hendricus de ‧ ~29
Boer, Johannes de ‧ ~1, 17
Boer, Johannes P. ‧ ~30, 43
Boer, Johannes P.T. ‧ ~22
Boer, Jouke de ‧ ~1, 7, 17, 22 ‧ FR ‧ GL
Boer, Jozef de ‧ ~30, 43
Boer, Juko ‧ GR
Boer, K. de ‧ VN
Boer, Kars ‧ ~33 ‧ GR
Boer, Kees de ‧ IP
Boer, Klaas de ‧ 1912 ‧ ~1, 7, 17, 22, 23, 28 ‧ NH ‧ O6 ‧ X12
Boer, Klaas de ‧ 1919 ‧ ~22
Boer, Klaas Louwert de ‧ GR ‧ T
Boer, Klaas ten ‧ GR
Boer, Klaas ‧ 1916 ‧ ~22
Boer, Klazina de ‧ ~6, 18, 39
Boer, L. de ‧ p.t.o. Schagen ‧ dop
Boer, Lammert de ‧ p.t.o. Hindeloopen ‧ O21
Boer, Louis (Lo) ‧ GR
Boer, dhr. M.A. ‧ 1916 ‧ ~30, 43
Boer, Martha de ‧ p.t.o. Eindhoven ‧ ~6, 40
Boer, mr. Maurits Herman de ‧ uit Tiel ‧ dop
Boer, Michiel Karel (Chiel) de ‧ 1896 ‧ dop
Boer, Michiel de ‧ 1904 ‧ uit Sneek ‧ ~22, 45 ‧ X33
Boer, Mindert de ‧ p.n.o. Haulerwijk ‧ ~30, 43
Boer, Nicolaas Antonius Cornelis de ‧ ~29
Boer, Nicolaas F. ‧ ~30
Boer, Nicolaas de ‧ ~22
Boer, Oege Gerhardus de ‧ GR
Boer, P. den ‧ p.t.o Utrecht ‧ dop ‧ T
Boer, P. de ‧ uit Bedum ‧ GR
Boer, P. de ‧ ~29
Boer, P.H. de ‧ p.n.o. Huizen ‧ ~30
Boer, P.S. de ‧ ~29
Boer, Paulus de ‧ ~20
Boer, Petronella de ‧ ~6, 20
Boer, Petrus de ‧ p.n.o. Haulerwijk ‧ ~22, 30, 43 ‧ FR
Boer, Petrus J. de ‧ 1915 ‧ ~22
Boer, Prof. Dr. Pieter Arie Hendrik de ‧ ~42
Boer, Pieter de ‧ 1894 ‧ uit Leeuwarderadeel ‧ ~22
Boer, Pieter ‧ 1896 ‧ uit Oud-Alblas ‧ p.n.o. Bleskensgraaf ‧ ~30, 43
Boer, Pieter de ‧ 1922 ‧ ~1, 17 ‧ GR
Boer, Pieter de ‧ O21
Boer, Pieter Gijsbert den ‧ ~1, 17, 41
Boer, Pieter Jacob (Piet) de ‧ 1917 ‧ ~1, 17, 22, 23 ‧ NH
Boer, Pieter Wiebe de ‧ GR
Boer, Pieter ‧ p.t.o. Alkmaar ‧ ~20, 22 ‧ dop
Boer, Popko ‧ GR
Boer, fa . R. den ‧ dop
Boer, Rinke de ‧ FR
Boer, Roelof Carel de ‧ NH
Boer, Romke de ‧ FR
Boer, Sietske de ‧ p.t.o. Amsterdam ‧ ~6, 20
Boer, mej. Sietske/Sytske de ‧ 1908 ‧ uit Rauwerd ‧ ~6, 44 ‧ dop ‧ FR
Boer, Simon P. de ‧ 1922 ‧ ~22
Boer, Simon Peter de ‧ 1892 ‧ GR
Boer, Sipke Folkert de ‧ ~22
Boer, Sjoerd de ‧ p.t.o. Drachten ‧ FR
Boer, Sjoerd de ‧ p.t.o. Sneek ‧ FR
Boer, T. de ‧ ~3
Boer, T. de ‧ X33
Boer, T.J. de ‧ X33
Boer, Tjeerd Gerardus de ‧ uit Bergen op Zoom ‧ FR
Boer, Th.A. de ‧ ~29
Boer, T.W. de ‧ p.n.o. Huizum ‧ ~30
Boer, Taede de ‧ uit Bolsward ‧ p.n.o. Aalten ‧ ~22, 30, 43
Boer, Theo de ‧ X26
Boer, Theodorus M. de ‧ ~22
Boer, Thijs de ‧ ~20
Boer, Thomas de ‧ ~36
Boer, Tjeerd Gerardus ‧ p.t.o. Wirdum ‧ ~42
Boer, Tjeerd de ‧ 1894 ‧ uit Schoterland ‧ GR
Boer, Tjeerd de ‧ p.t.o. Hoensbroek ‧ ~20
Boer, Tjitse Michiel de ‧ ~30, 43
Boer, Toni Wigle de ‧ X33
Boer, W. de ‧ 1918 ‧ O6
Boer, W. ‧ 1914 ‧ wachtmeester te Haastrecht ‧ ~18
Boer, Wessel de ‧ ~1, 13, 17, 23
Boer, Wicher Egbert de ‧ ~30, 43
Boer, Wiebe de ‧ FR
Boer, Wiebe Gerrit de ‧ ~1, 7, 17 ‧ DR
Boer, Wiebe Siemen de ‧ O21
Boer, Wilhelmina C. de ‧ ~6, 18
Boer, Wilhelmus Gerardus de ‧ ~1, 7, 17, 23
Boer, ir. Willem den ‧ 1889 ‧ ~3, 28 ‧ LB ‧ X15
Boer, Willem (Wim) de ‧ 1904 ‧ p.t.o. Amsterdam ‧ dop ‧ VW
Boer, Willem ‧ 1913 ‧ ~22
Boer, Willem de ‧ 1901 ‧ uit Koudum ‧ ~20
Boer, Willem de ‧ 1904 ‧ ~22
Boer, Willem de ‧ 1906 ‧ uit Gaast ‧ ~30, 43
Boer, Willem de ‧ 1908 ‧ ~1, 17, 18, 49 ‧ O7
Boer, Willem de ‧ 1914 ‧ O8
Boer, ds. Willem de ‧ 1916 ‧ p.n.o. Holwerd ‧ ~30, 43
Boer, Willem F. de ‧ ~22
Boer, Willem R. de ‧ ~22
Boer, Willem Siebe Andries de ‧ ~15, 17
Boer, Willem Tjebbe de ‧ GR
Boer, Wouter den ‧ ~22
Boer, Wytze de ‧ FR
Boer, Yke de ‧ O21
Boer, Zeger ‧ ~18, 50 ‧ X2
Boer-Baltjes, Harmke de ‧ ~6, 20
Boer-Bijl, Antje de ‧ ~6, 20
Boer-Boersma, Hinke de ‧ ~6, 20
Boer-Boessenkool, Femmy de ‧ ~6, 20
Boer-van den Bosch, Ibeltje de ‧ ~6, 22
Boer-van der Brink, Marie de ‧ ~6 ‧ NH
Boer-le Cocq, Trijntje ‧ ~6, 18, 50 ‧ X2
Boer-Coens, Neeltje Elisabeth (Nel) de ‧ ~6 ‧ NH ‧ X26
Boer-Dekker, Ettje de ‧ 1890 ‧ ~6, 20, 30, 43
Boer-Dekker, Maria Everdina Johanna de ‧ 1894 ‧ ~6, 18
Boer-Germeraad, Trijntje de ‧ ~6, 20
Boer-Halbersma, Lijsbert de ‧ ~6, 30
Boer-Hooftman, Janna ‧ ~6, 22
Boer-Ilmer, Wilhelmina ‧ ~6, 22
Boer-Klut, Jannetje (Annie) ‧ ~6, 20, 22
Boer-Knot , Anje ‧ ~6, 20
Boer-Knot, Grietje de ‧ ~6, 20
Boer-Koeman, wed. Johanna Jacoba Maria ‧ ~6, 20
Boer-de Laat, Wilhelmina Jacoba Hendrika de ‧ ~6, 44 ‧ NH
Boer-Niemöller, Margaretha Hendrika de ‧ ~6, 20
Boer-Ouwerkerk, wed. Pietertje ‧ ~6, 18
Boer-Postma, Geeske de ‧ ~6, 20
Boer-Roeloffs, Johanna Wilhelmina ‧ ~6, 45
Boer-Stam, Trijntje (Trien) de ‧ ~6, 22 ‧ NH
Boer-Timer, Wilhelmina ‧ ~6, 22
Boer-Toonstra, Joukje de ‧ ~6, 20
Boer-Vis, Stijntje de ‧ ~6, 20 ‧ NH
Boer-Vrieling, Wibiena de ‧ ~6 ‧ GR
Boer-Wijnsouw, Mirte de ‧ ~6 ‧ NH

Boer-Wortel, Maria de ‧ ~6, 30, 43, 44 ‧ NH
Boer-xx, wed. P. de ‧ 1899 ‧ uit Berlikum ‧ ~6, 43
Boer-xx, wed. T. de ‧ ~6 ‧ FR
Boer Rookhuizen, Annetje ‧ later Dregmans-Boer Rookhuizen ‧ ~6, 22 ‧ NH
Boerdijk, Petrus ‧ ~22
Boere, Adrianus Cornelis Dirk ‧ ~22
Boere, Bastiaan ‧ p.n.o. Schalkwijk ‧ ~30, 45
Boere, Bastiaan ‧ p.n.o. Tull en ‘t Waal ‧ ~30, 45
Boere, Hendrik ‧ ~22
Boere, Leonardus ‧ ~3, 17
Boere, Pieter ‧ ~3, 22
Boeree, Egbertus Johannes ‧ ~1, 17
Boerefijn, Arij ‧ ~22
Boerefijn, Willem Frederik ‧ X33
Boerema, Andries ‧ GR
Boerema, Ate ‧ GR
Boerema, Derk ‧ 1911 ‧ ~1, 17, 22, 30, 43, 45 ‧ GR
Boerema, Jacob ‧ ~3
Boerema, P. ‧ GR
Boeren, F. ‧ ~29
Boeren, Martinus ‧ ~1, 7, 17, 23, 41 ‧ NB
Boerenbeker, Ferdinand Maurits Egbert ‧ ~15, 17
Boerhaven, Wilhelmina Hendrika ‧ ~6, 18
Boerhoop, W. ‧ ~29
Boering, Teunis ‧ ~22
Boerkamp, Johannes B. ‧ ~30, 43
Boerkoel, J. ‧ ~29
Boerlage ‧ notaris ‧ X33
Boerlage, Gerardus Antonius ‧ veehouder ‧ ~22
Boerlage, ds. mr. Gerrit Daniël
Boerland, Hermannus Christianus ‧ ~1, 7, 17, 22 ‧ GR
Boerma, Egbert ‧ GR
Boerma, Gerrit (Ger) ‧ ~1, 7, 17, 33 ‧ DR ‧ GR ‧ O25
Boerma, Harke Harm Jan
Boerma, Jacob ‧ 1903 ‧ ~30, 43 ‧ GR
Boerma, Jan Heinrich ‧ ~30, 43 ‧ GR
Boerma, Marius ‧ ~22
Boerma, ds. Petrus ‧ ~19 ‧ FR
Boerma, Ruwem (Rieuwing) ‧ GR
Boerma, Siebe Lamberth ‧ ~30, 43 ‧ dop
Boerma-Derksen, Sophia Hendrika Francisca Maria ‧ ~6, 20, 22, 30, 43
Boerma-Hoogeboom, G.E. ‧ ~3, 6
Boerman, Albert ‧ ~20
Boerman, H. ‧ ~29
Boerman, Jan ‧ ~1, 17
Boerman, Jetty ‧ typiste ‧ ~6, 29
Boermeester, Gerardus ‧ ~20
Boermeester, Louis ‧ ~20, 22, 28
Boermeester-van der Pen, Christine ‧ ~6, 20, 22
Boerrigter, Lambertus (Ap) ‧ ~22
Boerrigter, drs. Johannes Herman Jacobus (Dick) ‧ ~1, 13, 17, 18, 22, 23 ‧ GL ‧ NB ‧ O1 ‧ X3, 15
Boerrigter, Hendrik J. ‧ ~30, 43
Boerrigter, Hendrikus M. ‧ ~22
Boerrigter-Visser, Johanna Hendrika (Jopie) ‧ ~6, 22
Boers de Davids, Viola ‧ ~3, 6
Boers, Aleid Wilhelm ‧ ~1
Boers, Antonius G.J. ‧ ~22 ‧ LB
Boers, Arend ‧ ~22, 43
Boers, Barend ‧ ~3
Boers, Christianus Franciscus Johannes (Christiaan) ‧ ~17, 18, 28, 48 ‧ FR ‧ O9
Boers, Cornelis Pieter ‧ p.n.o. Voorschoten ‧ ~30, 43
Boers, Cornelis ‧ p.t.o. Aalst ‧ ~20
Boers, Geertruida Johanna Maria (Anneke) ‧ ~6, 18 ‧ LB ‧ O45 ‧ X27
Boers, Gerrit W. ‧ ~22, 30, 43
Boers, Hendrik J. ‧ ~22
Boers, Henricus Joannes Hubertus ‧ ~1, 7, 17, 26, 41, 49 ‧ LB
Boers, Jacob de ‧ ~22, 39
Boers, Jan ‧ ~1
Boers, Josephus Joannes Stephanus ‧ ~1, 7, 17, 41, 49 ‧ LB
Boers, Matthias Adrianus (Ad) ‧ ~17, 30, 42, 43 ‧ dop ‧ GR ‧ VW
Boers, Pieter ‧ ~22
Boers, Pleun ‧ ~30, 43
Boers, Theodorus Alexander Johannes ‧ ~18, 42 ‧ X3
Boers, William G. ‧ ~30
Boers-Dwinger, Mimi ‧ ~3, 6
Boers-Houtkoop, Hermina Johanna Elisabeth ‧ ~6, 20
Boers-Lepoutre, Antoinette ‧ ~6, 20
Boers-Wilhelm, Wilhelmina Petronella ‧ ~6, 22
Boersema, Hendrik ‧ ~1, 7, 17 ‧ FR‧ GR
Boersema, Hilbrand Jan ‧ GR
Boersema, Johannes ‧ GR
Boersema, Laurens ‧ ~22
Boersma, Alie ‧ ~6 ‧ IP ‧ NH
Boersma, Antonius Lodewijk ‧ ~29
Boersma, Berend ‧ ~22 ‧ dop
Boersma, Fokke ‧ ~30, 43 ‧ GR
Boersma, Gerreke ‧ ~6, 20
Boersma, Gezina ‧ ~6, 44 ‧ GR ‧ T
Boersma, Hein ‧ 1904
Boersma, Hendrik ‧ 1892 ‧ ~20
Boersma, Jan ‧ 1891 ‧ ~20
Boersma, Jan Wiebe ‧ uit Groningen ‧ ~43
Boersma, Jelle ‧ ~1, 17, 23 ‧ FR
Boersma, Jelmer ‧ ~3, 51
Boersma, Klaas ‧ FR
Boersma, M. ‧ p.n.o. Zuid-Amerika ‧ X30
Boersma, Martinus Albertus ‧ GR
Boersma, Martinus ‧ p.t.o. Leeuwarden ‧ FR
Boersma, Nanne ‧ ~22
Boersma, Paulus ‧ FR
Boersma, Pieter ‧ GR
Boersma, Rinse ‧ ~20
Boersma, S. ‧ ~29
Boersma, Sietse ‧ ~3
Boersma, Sijbren Jan ‧ ~1, 17 ‧ FR
Boersma, Sjaak ‧ ~38
Boersma, Steven ‧ p.n.o. Steenwijk ‧ ~22, 30, 43
Boersma, Theunis ‧ ~30, 43
Boersma, Thomas ‧ ~30, 43 ‧ FR
Boersma, Tj. ‧ FR
Boersma, Tonnis Jan ‧ GR
Boersma, Willem ‧ ~22, 30, 43
Boersma, Wybe ‧ ~30, 43
Boersma-de Boer, Grietje ‧ ~6, 20
Boersma-Hofman, Bouwina ‧ ~6 ‧ GR
Boersma-Hoving, Eelkje ‧ ~6, 30, 43
Boersma-Koers, Frederika ‧ ~6, 20
Boersma-Kooistra, Zwaantje ‧ ~6, 20
Boersma-Liewes, Jantje ‧ ~6, 22 ‧ GR
Boersma-van der Meulen, Sjoerdje ‧ ~6, 20
Boersma-xx, wed. — ‧ uit Heeg ‧ ~6 ‧ FR
Boerstra, Arnoldus Hendrik ‧ X33
Boerstra, Jannes ‧ ~30, 43
Boerstra, Murk ‧ dop
Boertien, Jan ‧ ~19
Boertjes, Arie ‧ ~40
Boerum, Martinus van ‧ FR
Boerwinkel, Dirk Willem ‧ ~22
Boerwinkel, Jacob ‧ slager ‧ ~20
Boerwinkel, Jan ‧ journalist ‧ dop
Boerwinkel-Smits, Everdina ‧ ~6, 20
Boerwinkel-van Es, Hendrika ‧ ~6, 19
Boerée, Hans ‧ dop
Boes, Gerlof ‧ FR
Boes, Harmannus ‧ ~15, 17
Boes, Jacob ‧ 1910 ‧ ~22, 30, 43 ‧ O40
Boes, Jan ‧ 1893‧ ~1, 17, 42 ‧ O24
Boes-Winters, Hilligje ‧ ~6, 22
Boesaart, Johannes Jacobus ‧ ~39
Boesberg, Adriaan ‧ ~7, 17
Boeschoten, Aart van ‧ ~22
Boeseman, Marinus ‧ ~22, 39
Boesenach, Hendrik Anthonie ‧ ~22
Boesman, André ‧ X10
Boessenkool, mr. Frederik (Freek) ‧ ~18, 19, 30, 43 ‧ T
Boessenkool-Nawijn, Tiny ‧ ~6, 19 ‧ T
Boesten, H.J. ‧ LB
Boesterd, dhr. van der ‧ O44
Boesterd, Dirk den ‧ ~22
Boesterd, Johannes den
Boesterd, Willem Frederik den ‧ ~22
Boesterd-van Nimwegen, Johanna Hendrika den ‧ ~6, 22
Boesveld, Arie ‧ ~22
Boesveld, Johan ‧ ~1, 17
Boet, Johan Wilhelm ‧ ~3
Boet, Leonard Gerrit ‧ ~3
Boetes, Grietje ‧ ~6 ‧ FR ‧ IP
Boetes, Meine ‧ FR
Boetes-Majolée, Bartje ‧ ~6 ‧ FR
Boeti Martherus ‧ ~15
Boetje, A. ‧ ~29
Boetje, Johannes Sijtzes (Jo) ‧ P
Boetzelaer, baron Abraham Johan van ‧ ~17 ‧ NH
Boetzelaer van Dubbeldam, baron Coenraad Carel V. ‧ ~22
Boetzelaer, baron Dirk Coenraad Carel van ‧ ~3
Boetzelaer, baron Lodewijk Henrick Zeger van ‧ ~1, 17, 28 ‧ NB ‧ O4
Boetzelaer, baron Otto van ‧ ~20
Boetzelaer, baronesse Wendeline Elisabeth van ‧ later van Holthe tot Echten-van Boetzelaer ‧ ~6, 18, 22
Boetzelaer-van Asch, Cunera Ursula van ‧ p.t.o. Zwanenburg ‧ ~6, 20
Boetzelaar-de Beaufort, Maria Agnes ‧ ~6 ‧ NH
Boeve, Gerrit Jan ‧ ~30, 43
Boeve, Harm Hendrik ‧ p.t.o. Zalk ‧ ~30, 43
Boeve, Hendrik ‧ p.t.o. Oldebroek ‧ ~30, 43 ‧ O3
Boevenbrink, Hendrikus J.M. ‧ ~22
Boex, fam. ‧ ~40
Boextel, Petrus Joannes Maria van ‧ ~22
Boeye, Adriaan Marien Frederik ‧ ~22
Boeyenga, Albert ‧ ~22
Boeyinga-Gootjes, Immetje ‧ ~6, 22
Boezaart, Johannes Jacobus ‧ ~17, 18, 46 ‧ X2
Boezaert, Johan L. ‧ ~14
Boezel, Cornelis Pieter (Koos) ‧ ~22
Boezeman, Jacobus Johannes Wilhelmus (Sjaak) ‧ ~1, 17, 18, 22, 28 ‧ X3
Bogaard, Aagje ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~6 ‧ NH
Bogaard, Antheunius (Teun) ‧ 1893 ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~1, 7, 20, 22 ‧ NH
Bogaard, Antheunius ‧ 1914 ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~17 ‧ NH
Bogaard, F.G. ‧ ~29
Bogaard, H. ‧ ~29
Bogaard, J. ‧ ~29
Bogaard, Johannis ‧ 1865 ‧ ~1, 17, 20 ‧ NH
Bogaard, Johannis ‧ 1890 ‧ NH
Bogaard, Joop ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ NH
Bogaard, Leendert Martinus ‧ X33
Bogaard, Marinus W. van den ‧ ~30, 43
Bogaard, Metje ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~6, 22 ‧ NH
Bogaard, Nicolaas Pieter uijt den ‧ ~17, 18
Bogaard, P.A. ‧ NB
Bogaard, Pieter ‧ 1896 ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~17 ‧ NH
Bogaard, Pieter ‧ 1902 ‧ uit Oudshoorn ‧ ~1, 7, 17, 22
Bogaard, Theodorus Wilhelmus van den ‧ ~1, 7 ‧ NB
Bogaard, Wilhelmus van den ‧ ~1, 17
Bogaard, Willem ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~20 ‧ NH
Bogaard-Bisschops, Johanna van de ‧ ~6, 20
Bogaard-van Cuijlenborg, Metje ‧ 1889 ‧ uit Geldermalsen ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~6, 22 ‧ NH
Bogaard-Slinger, Klaasje ‧ p.t.o. Nieuw-Vennep ‧ ~6 ‧ NH
Bogaards, Grietje ‧ ~6, 20
Bogaars, Anthony ‧ ~18 ‧ O42
Bogaars, Johannes Franciscus Marinus ‧ ~18 ‧ O42
Bogaart, Franciscus van den ‧ ~13, 17 ‧ NB
Bogaart, J. ‧ ~29
Bogaart, Petrus Dominicus ‧ ~15, 17
Bogaart, Pieter C. ‧ ~22
Bogaarts, Johanna Francisca ‧ ~6, 45
Bogaerd, Hendrik Gijsbertus Bernardus ‧ ~1, 17
Bogaerde, Herman Hubert van den ‧ ~22
Bogaert, Jan Baptist Hubertus van den ~18O43
Bogaert, L. ‧ ~29
Bogaers, Petrus Clemens Wilhelmus Maria (Pieter) ‧ ~28
Bogaerts, Jacques Gerardus Marinus ‧ ~39
Bogerd, Herbert August (Harry) van den ‧ ~14, 22, 39
Bogerd, Peter Gilles ‧ ~1, 13, 17
Bogerijen, Henri van ‧ ~22, 45
Bogerijen-van der Waals, Gertruida Hendrika (Truus) van ‧ ~6, 22
Bogerman, Adrianus ‧ ~30, 43
Bogerman, Cornelis ‧ ~30, 43
Bogers, Hendrikus ‧ ~39
Bogers, Jan ‧ ~40
Bogers, Josephus Wouter Petrus Maria ‧ ~22
Bogert, Cornelis van der ‧ GR
Bogman, Eduard Julius ‧ ~1, 17
Bognetteau, Johannes Franciscus ‧ ~29
Bogte, D. ‧ ~29
Bogtman, Anton ‧ ~22
Boham, Johan Julian ‧ ~15, 17
Boheemen, Cornelis (Kees) van ‧ ~18 ‧ O42
Boheemen, Johannes van ‧ O42
Bohemen, Cosmas Wilhelmus (Nicolaas) ‧ O45

Bohemen, Leo ‧ GR
Bohle, J.Ph. ‧ ~29
Böhler, Christiaan ‧ 1921 ‧ ~22
Böhler, Kick ‧ NH
Böhler, Wilhelm Carl ‧ ~1, 17, 22, 23 ‧ O6
Böhler, Wilhelm Christiaan ‧ 1920 ‧ ~1, 17, 40, 41 ‧ O39
Bohlmeijer, Albertus H. ‧ ~20
Bohlmeijer, ds. Pieter Alexander ‧ ~19
Bohlmeijer, Nico ‧ ~19, 42
Bohlmeijer-de Jong, wed. Adriana Laurina ‧ p.t.o. Bussum ‧ ~6, 19
Bohlmeijer-Melis, Nancy ‧ ~6, 20
Böhm, Pieter Abraham ‧ ~1, 17
Böhmermann, Cornelis Hermanus ‧ 1911 ‧ ~14, 22, 39
Böhmermann, Hermann ‧ 1924 ‧ ~22
Bohn, Johanna ‧ ~18
Böhne, Annie ‧ ~6 ‧ P
Bohnen, Tieleman Cornelis ‧ X33
Bohnenn, Joannes Petrus ‧ 1900 ‧ ~29
Böhre, Johan Andreas ‧ T
Böhre-Mosterd, Annigje Maria ‧ ~6 ‧ T
Bohte, C.J.H. ‧ ~29
Böhtlingk, Constantijn Marinus ‧ ~1, 17, 39
Boijmans, Andreas Gerardus Willem ‧ ~1, 17, 49
Bois, Abraham (Bram) du ‧ ~1, 3, 5, 22, 23, 28, 30, 43, 45 ‧ FR
Bois, Gerardus Josephus du ‧ ~1, 13, 17, 22, 41 ‧ NB ‧ ZL
Bois, Leonard Pieter du ‧ ~29
Bois, Theodorus du ‧ ~43
Boissevain, Anna Maria ‧ ~6 ‧ X33
Boissevain, Charles Ernest Henri ‧ ~3
Boissevain, François Johan Daniel ‧ ~22, 39 ‧ X9
Boissevain, Gideon Willem (Gi) ‧ ~1, 2, 3, 17, 28, 46 ‧ dop ‧ VW ‧ X9, 32
Boissevain, Gédéon Jérémie ‧ ~1, 17
Boissevain, Jan Karel (Janka) ‧ ~1, 3, 17, 28, 46 ‧ dop ‧ VW ‧ X9, 32
Boissevain, Jan ‧ ~1, 17 ‧ NH
Boissevain, Louis Daniel (Lou) ‧ ~1, 2, 17 ‧ dop ‧ VW ‧ X9
Boissevain, Louise Maria Antonia (Lies) ‧ later Land-Boissevain ‧ ~6, 18, 22, 44 ‧ NH
Boissevain, M.B. ‧ ~30
Boissevain, Robert Lucas ‧ ~1, 17, 18, 20, 22 ‧ NH
Boissevain, Theodora Margaretha (Thea) ‧ later Hoogenbergh-Boissevain ‧ ~6 ‧ NH ‧ X9
Boissevain-van Lennep, Adrienne Minette (Mies) ‧ ~6, 28 ‧ NH ‧ X9
Boissevain-van Tienhoven, Helena Suzanna ‧ ~6, 20, 22 ‧ NH
Boiten, Harm ‧ ~1, 17 ‧ GR
Boiten, Helena (Lenie) ‧ ~6 ‧ GR
Boiten, Jacob ‧ GR
Boiten, Jantina (Tini) ‧ ~6 ‧ GR
Boiten, Jurrinus Henderikus ‧ ~1, 14, 17, 18, 39, 48 ‧ GR ‧ VW ‧ X33
Boiten, Markus ‧ GR
Bok, Cornelis Willem de ‧ ~1, 36
Bok, D. ‧ FR
Bok, J. ‧ ~29
Bok, Johannes Marinus ‧ ~30, 43
Bok, Pieter ‧ ~12
Bok, R. ‧ ~29
Bok, Rinke ‧ FR
Bok, Willem Nicolaas ‧ ~22
Boke, A. ‧ ~29
Böke. Alida Johanna ‧ ~6 ‧ NH
Bokel, Johan Bernard ‧ ~20
Bokel-Britstra, Boukje ‧ ~6, 20
Bokelmann, Reinhard Frederik Hendrik ‧ ~22
Bokern, Maria Margaretha (Riet) ‧ later Viveen-Bokern ‧ ~6, 22, 42
Bokhorst Azn, S. ‧ IP
Bokhorst Jzn, H. ‧ IP
Bokhorst, Maria ‧ ~6, 19
Bokhoven, Jan ‧ ~30, 43
Bokhoven, Marius van ‧ ~39
Bokkel Huinink, Hugo ten ‧ ~42
Bokkel Huinink-van Haaften, Carolina Sophia Mathilde (Lien) ten ‧ ~6, 15, 45
Bokkem, Theo van ‧ ~20
Bokkem-Villerius, Maartje ‧ ~6, 20
Bökkerink, Cornelis P.C. (Kees) ‧ ~42
Bokkers, Gijsbertus W. ‧ ~30
Bokkers, Willem Jan ‧ ~22 ‧ X33
Bokking, Arend ‧ ~39
Bokkinga, Klaas ‧ ~30, 43
Bokma, Geertruida (Truus) ‧ ~6 ‧ NH
Bokma, Jan ‧ FR
Bokma, Johan Henderik (Jan) ‧ NH
Bokma, Marten ‧ ~30, 43
Bokma-Rescia, Lucia Maria Natalina Luciana (Luciana) ‧ ~6 ‧ NH
Bokmer, H. ten ‧ ~3
Boks Scholten, Franciscus Leonardus (Leo) ‧ ~1, 13, 17, 23, 37
Boks, dr. Johan Diederik Anne ‧ ~18
Boks, Lammerdina Hendrika (Ineke) ‧ ~6 ‧ NH
Boksma, S. ‧ FR
Bokx, Levinus de ‧ ~3, 51
Bol, Adrianus Aloijsius Johannes van der ‧ ~22
Bol, Adrianus ‧ ~22
Bol, Albert van der ‧ ~1, 14, 17, 18, 39
Bol, Bastiaan Adrianus ‧ ~22
Bol, Christiaan ‧ ~22
Bol, Cornelis ‧ p.n.o. Valkenburg ‧ ~30, 43
Bol, Cornelis ‧ p.n.o. Zegveld ‧ ~30, 43
Bol, Daan van der ‧ ~20
Bol, Elizabeth Margaretha ‧ later Crone-Bol ‧ ~6, 20, 22
Bol, mej. F. ‧ ~6 ‧ dop ‧ T
Bol, Frederik Johannes ‧ ~3
Bol, H.J. ‧ ~30
Bol, Hendricus Clementius van der ‧ ~1, 17, 18
Bol, Hendrik ‧ ~12, 22
Bol, Hendrikus Hubertus ‧ ~22
Bol, Hubertus Adrianus ‧ ~22
Bol, J. ‧ dop
Bol, Jacob Adriaan ‧ FR
Bol, Jacob ‧ p.n.o. Barneveld ‧ ~30, 43, 45
Bol, Jean ‧ ~43
Bol, Johannes van der ‧ ~22
Bol, John Christiaan Hubertus ‧ uit Fort de Kock ‧ ~22
Bol, Karel ‧ ~3
Bol, Pieter ‧ 1902 ‧ X26
Bol, Pieter ‧ 1916 ‧ ~22
Bol, René Jacob Adriaan ‧ ~1, 17
Bol, Theodorus Damianus ‧ ~20, 22
Bol-de Ruiter, Magdalena ‧ ~6, 12
Bol-Eeken, Eva Maria ‧ ~6, 20, 22
Bol-Rademaker, Woutje van der ‧ ~6, 20
Bol-van Mourik, — ‧ ~6 ‧ X24
Bolder, Catharina Johanna Maria (Käthe) ‧ later Lagé-Bolder ‧ ~6, 22 ‧ dop
Bolderdijk, Arnoudt Willem ‧ ~1, 17, 39, 46 ‧ VW ‧ W
Boldewijn, Arend ‧ ~1, 7, 17, 22 ‧ DR
Boldewijn, Gerardus Johannes (Geert) ‧ ~1, 7, 17 ‧ OV
Boldewijn, Jan ‧ ~22, 30, 37, 43 ‧ GR
Boldingh, W. ‧ ~3
Boleij, Johannes Marinus ‧ ~1, 7, 17 ‧ FR
Bolger, Petronella ‧ ~6, 30, 43
Bolhaar, Johan Lambertus ‧ ~22
Bolhaar, Marinus Joannes ‧ ~30, 43 ‧ X33
Bolhaar-Wiggers, Johanna Elisabeth ‧ ~6, 22
Bolhuis, Albertus van ‧ GR
Bolhuis, Andries ‧ 1913 ‧ uit Ermelo ‧ ~30, 43
Bolhuis, Dick ‧ ~40
Bolhuis, Geert ‧ 1894 ‧ uit Ten Boer ‧ ~30, 43
Bolhuis, J.G. ‧ ~40
Bolhuis, Jan ‧ ~1, 22, 23 ‧ GR ‧ T ‧ VW
Bolhuis, Jannes ‧ 1910 ‧ uit Ten Boer ‧ GR
Bolhuis, Klaas ‧ 1896 ‧ uit Hellum ‧ GR
Bolhuis, Lammert Eppo ‧ 1920 ‧ uit Groningen ‧ GR
Bolhuis, Maria ‧ ~6, 40
Bolhuis, Pieter ‧ ~22
Bolhuis, Remge ‧ 1901 ‧ uit Groningen ‧ GR
Bolhuis, Tjitske Cornelia Johanna ‧ 1909 ‧ uit Roodeschool ‧ ~6, 22 ‧ GR
Bolhuis, Willem ‧ ~30, 43 ‧ T
Bolhuis-Westerink, Trijntje (Tiny) ‧ ~6, 44 ‧ T
Bolijn, Cornelis Leendert ‧ ~30, 43, 45 ‧ ZH
Bolinger, Jan J. ‧ ~22
Bolk, A. ‧ VN
Bolk, Gerardus ‧ ~30, 43
Bolk, Marinus Louis‧ ~1, 13, 17, 18, 25 ‧ dop ‧ O35 ‧ VW
Bolken, W. ‧ ~18
Bolkenbaas, Leendert ‧ ~1, 17, 33, 46 ‧ IP ‧ VW ‧ W ‧ X2
Bolkenbaas, Olivier ‧ ~22 ‧ dop
Bolkenstein, Egbertus Hendricus ‧ ~1, 13, 17
Bolkestein, dr. M.H. ‧ FR
Bolkestein, Hermanus J. ‧ ~22
Bolks, Heine ‧ ~1, 9, 13, 17, 23 ‧ OV
Bolks, Dien ‧ ~6, 44, 45 ‧ OV
Bolks, Sander ‧ ~30, 43
Boll, Gerrit Jacobus (Jaap) ‧ ~22, 28, 45 ‧ NH ‧ X33
Boll, H.J. ‧ ~43
Boll, Katharina ‧ ~6, 22
Boll, Pieter ‧ ~18 ‧ O42
Bolle, Jules Morits ‧ ~3
Bolle, Julia ‧ ~6, 20
Bolle, Lisette Juliette ‧ later Cats-Bolle ‧ ~6, 19, 28
Bolle, Martinus Godfried Hendrik ‧ ~39
Bollebakker, Roelof ‧ ~22
Bollée, Albertus Gerhardus Antonius ‧ dop
Bollée, Alexander ‧ ~22
Bollee, Christoffel Johannes ‧ 1889 ‧ ~15, 17
Bollee, Johannes Christoffel ‧ 1921 ‧ ~3
Bolleman, Petronella ‧ ~6, 22, 30, 43
Bolleman-xx, wed. B. ‧ ~6 ‧ O27
Bollemeijer, Johannes Gerardus ‧ ~3, 51
Bollen, A.J. ‧ LB
Bollen, Hendrikus J.M. ‧ ~22
Bollen, Jacobus Hubertus Nicolaus ‧ ~18 ‧ IP
Bollen, P. ‧ LB
Boller, Wilhelm ‧ X33
Bollinger, Jan J. ‧ ~22
Bollinger, Jozef Marie Jeane ‧ ~22
Bollongino, Herman ‧ ~17, 22, 45
Bollongino-Burghout, Christina Sara ‧ ~6, 22
Bolman, Isaac Helenus (Ies) ‧ ~1, 17, 18, 28, 48 ‧ X13
Bolman-van Maurik, Titia Helena ‧ ~6, 18, 22
Bolmeijer, Jan ‧ ~1, 13, 17 ‧ GR
Bolmeijer, Simon ‧ GR
Bolmer, Hendrikus ‧ ~30, 43
Bols, Albert ‧ ~1, 17, 23, 37 ‧ OV ‧ T ‧ VW
Bolsius, Aalbert ‧ ~22
Bolsius, Gerardus Johannes Maria ‧ ~15, 17
Bolster, Jan Hendrik Matthijs de ‧ ~1, 7, 17, 22
Bolster, Louis de ‧ ~1, 17, 18, 39 ‧ O42

Legenda

naamlijsten

~1 Erelijst der gevallenen
~2 Eerebegraafplaats Bloemendaal
~3 Engelandvaarders erelijst 1940-1945
~4 Documentatiegroep ’40-’45
~5 Dutch agents 1940 – 1945
~6 Vrouwen in verzet ’40-’45
~7 Het Grote Gebod; LO-LKP – Necrologie
~8 Homoseksuelen in oorlog
~9 Slachtoffers Kamp Amersfoort
~10 Kamp Westerbork
~11 Kunstenaars in verzet
~12 Leiden in verzet 40-45
~13 Ereveld Loenen
~14 Natzweiler
~15 Verzetsstrijders Nederlands-Indië
~16 Executies in de bossen van Norg
~17 Oorlogsgravenstichting
~18 Oranjehotel Scheveningen
~19 Predikanten die Joden hielpen
~20 Rechtvaardigen onder de Volkeren
~21 Zij sprongen in de nacht
~22 Verzetsherdenkingskruis
~23 Verzetsmonumenten in Nederland
~24 Verzetskruis 1940-1945
~25 Erepeloton Waalsdorpervlakte
 ~26 Wo2slachtoffers
 ~27 Begraafplaats Rhijnhof
 ~28 Wikipedia
 ~29 Februaristakers
Wie maakten de Februaristaking mogelijk?
 ~30 Helpers of A.F.E.E.S. in Holland
 ~31 Getuigenissen SNV
 ~32 Croix du combattent de l’Europe
 ~33 Digitaal Monument Neuengamme
 ~34 Englandspiel
 ~35 Waalcrossings 1944-1945
 ~36 April-Mei stakers
 ~37 De zesenveertig van Rademakersbroek
 ~38 Verzet, Verraad, Vrijheid
 ~39 Politieke vluchtingen Dachau
criteria
 ~40 Ledenlijst P.A.N. en andere verzetsgroepen uit Eindhoven en omgeving
 ~41 Vermoord in Vught
 ~42 Scouts in de oorlog
 ~43 U.S. NAII List of Dutch Helpers
 ~44 Koeriersters van het verzet 40-45
 ~45 Onderscheidingen
 ~46 Gedenkboek gevallen verzetsstrijders CPN
 ~47 Gijzelaarskamp Beekvliet
criteria
 ~48 De 2 OD-processen van ’42 en ’43
 ~49 Digitaal Verzetsmonument Limburg
 ~50 GURREHUS Denemarken
 ~51 Koopvaardijpersoneel 1940-1945
criteria

illegale pers

BB De Bezige Bij – DBNL
De Bezige Bij – Het Parool 01-06-1945
dop De Ondergrondse Pers
IP Illegale Pers 40-45
N Het Noorderlicht
P Het illegale Parool van ’40-’45
RHN Radio Herrijzend Nederland
T Trouw-groep
VN Het illegale Vrij Nederland van ’40-’45
VP De Vrije Pers
VW Het Vrije Woord
W De Waarheid
De Waarheid 07-05-1945

verzetsgroepen

X1 De Oranje Vrijbuiters
X2 Nederlandse Volksmilitie
X3 De Geuzen
X4 De Stijkel Groep
X5 De Tien van Renesse
X6 Groep Vonk
X7 Groep Albrecht
X8 LO Rijnsburg
X9 CS-6
X10 Groep André
X11 Groep Lever
X12 KP Waterland
X13 Mekel groep
X14 Schoemaker-groep
X15 Oranjewacht
X16 Groep Dobbe
X17 Het Utrechts Kindercomité
X18 De Ondergedoken Camera
X19 Amsterdamse Studentengroep-ASG
X20 KP Meppel
X21 KP Den Haag
X22 KP Rotterdam
X23 De Raad Van Verzet
X24 Verzendgroep Barbara
X25 Nederland voor Oranje
X26 Groep 2000
X27 Luctor et Emergo/Fiat Libertas
X28 Groep Rolls Royce
X29 Groep De Vries
X30 Groep Wim
X31 Verzetsgroep Medisch Contact
X32 PP-Groep
X33 Binnenlandse Strijdkrachten ’40-’45

per provincie/streek

GR Verzetsbetrokkenen Groningen
criteria
FR Friesland in verzet 40-45
DR Het verzet van Drenthe
OV Overijssel in verzet 40-45
GL Gelderland in verzet 40-45
NOP Noordoostpolder in oorlogstijd
UT Utrecht in verzet 40-45
NH Noord-Holland in verzet 40-45
ZH Zuid-Holland in verzet 40-45
ZL Verzet in Zeeland
NB Brabantse gesneuvelden
LB Het Verborgen Front – Limburg

per stad/dorp

O1 Oorlogsdoden Nijmegen
O2 Gouda’s verzet
O3 Verzetsgroep Otto Veening te Oldebroek
O4 Struikelstenen in Deventer
O5 Eremonument Rijswijk
O6 Vier Oorlogsmonumenten Haarlem
O7 Verzetsstrijders Maastricht
O8 Verzetsgroep Enkhuizen
O9 Herdenkingsstenen Amersfoort
O10 Oisterwijk in verzet 40-45
O11 Verzet in en om Dordrecht
O12 Urker verzet
O13 Verzet te Apeldoorn
O14 Velser Verzetshelden
O15 Verzetshelden uit Sneek
O16 Berghse verzet
O17 Oorlogslachtoffers Heemstede
O18 B.S.-Groep De Bilt 1943 -1946
Verzet in onze gemeente De Bilt
O19 Tweede Wereldoorlog Muntendam
O20 Herinneringen van ooggetuigen; Oldebroek
O21 Verzet in Hindeloopen
O22 Verzetsstrijders Zeist
O23 Verzetsstrijders Oegstgeest
O24 Verzet Wageningen
O25 Verzetsstrijders Alteveer en Kerkenveld
O26 Berkel Rodenrijs 40-45
O27 Verzet in Drachten
O28 Verzetsstrijders Barneveld
O29 Slachtoffers Veenendaal
O30 † Delft’enaren in verzet
O31 Tilburg in verzet 40-45
O32 De verzetsstrijders van Heinkenszand
O33 Verzetsstrijders Tiel
O34 Verzetsstrijders Deurne
O35 Wassenaarse slachtoffers WO II
O36 Verzetsslachtoffers Middelburg
O37 Verzet in Vlissingen
O38 Kockengens verzet
O39 Herinner u de namen; Eindhoven
O40 Tweede Wereldoorlog in en rond Vollenhove
O41 De stille vrouwen van het Osse verzet
O42 Haagsch communistisch verzet
O43 Communistische verzetsmensen Schiedam
O44 Knokploegen in Rotterdam 1944-1945
O45 Verzetsmonument Weert