Database

In tegenstelling tot andere databases, waarin soms extra informatie wordt verstrekt over de persoon d.m.v. summiere, soms zeer uitgebreide biografieën, zijn de artikelen over de verzetslieden hier een verzameling geworden van zoveel mogelijk bronnen. Het Neerlandsch Verzetsmonument leidt je daar naartoe via de naam van de verzetsstrijder.

Het plegen van een verzetsdaad is een meervoudig begrip. Het kan betekenen dat men op verschillende manieren afkeuring laat blijken ten opzichte van de bezetter. Het zou bijvoorbeeld in kunnen houden dat men helpt illegale kranten te maken en/of te verspreiden. Behalve het gewelddadige verzet d.m.v. het plegen van overvallen op distributiekantoren (voedselbonnen), het plegen van aanslagen op strategische stellingen of mensen, was er ook het bespioneren van de vijand. Verzet gold ook wanneer mensen onderdoken in de illegaliteit. b.v. om te voorkomen te werk gesteld te worden in Duitsland, of men kon mensen juist helpen onder te duiken. Het wordt ook beschouwd als een daad van verzet wanneer iemand heeft deelgenomen aan stakingen.

Aan uw linkerzijde van deze pagina treft u de alfabetische lijst van de database die u doorverwijst naar een pagina met 2 kolommen. De linker kolom op deze pagina bevat een lijst met namen waaraan symbolen zijn gekoppeld die staan voor specifieke bronnen die u aantreft in de rechter kolom met de Legenda.