Getuigenissen

Mail uw verhaal over de verzetsstrijder(s) binnen uw eigen familie of van anderen die een bijzondere plaats verdienen op dit monument naar: Info@neerlandschverzetsmonument.nl

Iedereen die verzet heeft gepleegd verdient een eervolle vermelding. Nog mooier zou een overlevering kunnen zijn die de achtergronden belicht van deze verzetsdeelnemer in het bijzonder.

Een reden voor het ontbreken van een naam op het monument kan wijzen op het feit dat bronnen al wel voorhanden zijn, maar nog niet zijn verwerkt.

Indien de naam nog niet voorkomt in bronnen die ik tot mijn beschikking heb, zullen hier de getuigenissen geplaatst worden, in de hoop dat meerdere afzonderlijke getuigenissen / bronnen* de deelname aan het verzet van de betreffende persoon kunnen bevestigen. Als dat het geval is, wordt de naam eveneens verwerkt in de hoofdlijst.

Indien een getuigenis elders op internet alreeds is gepubliceerd dan wordt deze getuigenis niet geplaatst mits de mogelijkheid bestaat een ander aspekt van het verzetsverleden van de betreffende persoon te belichten dat tot op heden nog niet online is gepubliceerd.

* Bronnen kunnen inhouden: brieven, dagboeken, verbale overdrachten, literatuur, officiële dokumenten, websites etc.