Getuigenissen

Mail uw verhaal over de verzetsstrijder(s) binnen uw eigen familie of van anderen die een bijzondere plaats verdienen op dit digitale verzetsmonument naar: Info@neerlandschverzetsmonument.nl

Iedereen die verzet heeft gepleegd verdient een eervolle vermelding. Nog mooier zou een overlevering kunnen zijn die de achtergronden belicht van deze verzetsdeelnemer in het bijzonder.

Een reden voor het ontbreken van een naam op het monument kan wijzen op het feit dat bronnen al wel voorhanden zijn, maar nog niet zijn verwerkt.

Indien de naam nog niet voorkomt in bronnen die ik tot mijn beschikking heb, zullen hier de getuigenissen geplaatst worden, in de hoop dat meerdere afzonderlijke getuigenissen / bronnen* de deelname aan het verzet van de betreffende persoon kunnen bevestigen. Als dat het geval is, wordt de naam eveneens verwerkt in de hoofdlijst.

Indien een getuigenis elders op internet alreeds is gepubliceerd dan wordt deze getuigenis niet geplaatst mits de mogelijkheid bestaat een ander aspekt van het verzetsverleden van de betreffende persoon te belichten dat tot op heden nog niet online is gepubliceerd.

* Bronnen kunnen inhouden: brieven, dagboeken, verbale overdrachten, literatuur, officiële dokumenten, websites etc.

Rond 1985 is met steun van Stichting ICODO een aantal gespreksgroepen alleen voor verzetskinderen gestart. Uit deze lotgenotengroepen is in 1989 de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945 voortgekomen. Het contact met lotgenoten heeft voor veel verzetskinderen het isolement doorbroken. De herkenning werkte helend. Daarom blijft de belangrijkste doelstelling van deze vereniging het met elkaar in contact brengen van verzetskinderen en ook kleinkinderen, om de weg wat minder eenzaam te maken.

Indien u meer informatie wenst of lid wilt worden, wendt u zich dan tot het secretariaat >> contact

Ψ

 Wat is transgenerationeel trauma

De gevolgen van transgenerationeel of intergenerationeel trauma worden, helaas nog immer, behoorlijk onderschat. Om jezelf te begrijpen dien je enkele generaties terug te gaan. Hoe was de relatie van je moeder, vader met hun ouder(s). Daarnaast hebben je grootouder(s) weleens verteld over hun leven. Wat zij hebben meegemaakt. Personapraktijk.nl

Tip: Journalist en programmamaker Hanneke Groenteman gaat in gesprek met ‘bekende’ ouders en hun kinderen over de vraag of oorlogstrauma’s van generatie op generatie worden doorgegeven in de serie op NPOLaat oorlog geen generaties duren’.