Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.)

doet doorlopend onderzoek naar inmiddels al zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen op deze lijst niet alleen doen groeien, maar de informatie over verzetsstrijders wordt verrijkt met talloze gegevens en biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

Ter voorbereiding zijn werkzaamheden nodig vanwege de samenwerking en data uitwisseling met de Personenportal WO2, ontwikkeld door Netwerk Oorlogsbronnen.

In de toekomst kan de database nog minstens verzesvoudigd worden. Dat houdt in dat het verzetsmonument telkens moet toewerken naar een verbeterde format in verband met deze te verwachten capaciteitsontwikkeling.

S.N.V. biedt persoonlijke ondersteuning aan nabestaanden op het gebied van individueel onderzoek naar het verzetsverleden van ouders/grootouders. Ook word hiervoor de gelegenheid geboden om als eerbetoon een eigen verhaal te vertellen op deze website als eerbetoon.

Er zijn tal van genealogische onderzoeksprojecten ontwikkeld die een prachtig overzicht bieden op specifieke onderwerpen m.b.t. het verzet. Bovendien levert de genealogische achtergrond van personen meer kans op het traceren van mogelijke nabestaanden.

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden. Die neem ik zelf voor mijn rekening. Mijn basisinkomen is gebaseerd op alleen een WAO-uitkering, vanwege de ziekte Multiple Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom. Alle kleine beetjes helpen!

Geld is o.a. nodig voor:

  • archief bezoek
  • werk bezoek
  • symposia bijwonen
  • lidmaatschap archieven
  • aanschaf literatuur
  • website hosting en onderhoud
  • aanschaf/vervangen pc & randapparatuur
Donaties voor:
Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Gevestigd te Hallum
KvK nr: 70696373

Direct overmaken naar bankrek.nr: NL10 RABO 0327 1802 93

of maak gebruik van de volgende link:


\\ Vrijwilligers gezocht //

De komende jaren zullen tal van archieven worden opengesteld aan publiek. Daarom zijn wij op zoek naar de nodige  extra hulp om onze database verder te verrijken. Heb je interesse, neem dan contact op met
Dimitri Gazan
info@neerlandschverzetsmonument.nl
06-20259618