Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doet inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

Voorbereidende werkzaamheden zijn nodig dankzij de samenwerking betreft data uitwisseling met de Personenportal WO2, ontwikkeld door Netwerk Oorlogsbronnen

Een vooruitblik op de toekomst verteld ons dat de database nog minstens verzesvoudigd zou kunnen gaan worden in volume. Dat houd in dat het verzetsmonument telkens zal moeten toewerken naar een verbeterde format betreft de te verwachten capaciteit ontwikkeling.

S.N.V. biedt persoonlijke ondersteuning aan nabestaanden op het gebied van individueel onderzoek naar het verzetsverleden van ouders/grootouders. Ook word hiervoor de gelegenheid geboden het eigen verhaal te vertellen op deze website als eerbetoon.

Er zijn tal van genealogische onderzoeksprojecten ontwikkeld die een prachtig overzicht bieden op specifieke onderwerpen m.b.t. het verzet. Bovendien levert de genealogische achtergrond van personen meer kans op het traceren van mogelijke nabestaanden.

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetje helpen!

Geld is nodig voor o.a.:

  • archief bezoek
  • werk bezoek
  • symposia bijwonen
  • lidmaatschap archieven
  • aanschaf literatuur
  • website hosting en onderhoud
  • aanschaf/vervangen pc & randapparatuur
Donaties voor:
Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Direct overmaken naar bankrek.nr: NL10 RABO 0327 1802 93

of maak gebruik van de volgende link: