Per 10 juli 2020 is het Neerlandsch Verzetsmonument verzekerd van haar voortbestaan middels Het Webarchief (of liever gezegd: de webcollectie), één van de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Het is niet het webarchief van Nederland, maar bevat een selectie Nederlandse websites die periodiek gearchiveerd worden.

Zwaartepunten van deze collectie zijn websites met historische onderwerpen, musea en overheidswebsites waartoe ook dit monument behoort.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Nationaal Register Webarchieven

⇐ terug