Mientje Spanjaard
05-06-1921 Soemberketang (NOI) – 19-01-1997 Den Haag

Mijn moeder Mientje Spanjaard had onder andere samengewerkt met Jan van Grevenstein en was later ook actief voor de verzetsgroep van Cornelis Joseph (Cock) van Paaschen (1917-1994) als koerierster waarvoor zij op de ‘lijn’ Nederland-Spanje actief was om mensen te begeleiden die naar Spanje wilden vluchtten.  Zij was voor de Groep tevens verantwoordellijk voor het coderen en decoderen van berichten waarvoor zij de microfilms verzendklaar maakte ten behoeve van het Geallieerde Hoofdkwartier voor de zender die in het Vredespaleis was gestationneerd.

Zij was ook betrokken bij de vervaardiging van illegale bladen zoals ‘Je maintiendrai’, ‘Vrij Nederland’ en ‘Trouw’ die ze kreeg van een districtleider van de LO in Den Haag, Leo Eliza Voogd (1920-1944) en Maarten Pronk (1923-1944). Ze typte de berichtgeving voor ‘De Bevrijding’, soms ‘De Vrije Katheder’ en nog wat andere kleine blaadjes samen met Moehamad (Iskander) Tamzil (1908) die de redactie voerde en Tengkoe Mohamed Daliloedin (1911) die de drukpers bediende.

Verder verdeelde zij voedsel bonnen en geld aan mensen in onderduik. Eén van de districtleiders van de LO Den Haag Pater Nicolaas Gerardus (Niek) (Victor) van Apeldoorn (1908-1982) heeft voor Mientje een getuigenverklaring afgegeven dat zij actief was in het verzet.

Ook verspreidde zij foto’s van het Koninklijk huis.

getuigenis is geleverd door Uriah Yaniv op 10-06-2021

⇐ terug