Mr. Pieter Kaag
24-12-1889 Utrecht – 19-11-1956 De Bilt

Als verzetsbaby ben ik onder een valse naam geboren op 16 december 1943 in de Kraamkliniek Frankenslag te Den Haag. Mijn moeder moest direct na mijn geboorte alweer met mij onderduiken, daar zij gezocht werd door de Duitsers. Zo belandden wij ergens in januari 1944 in de Bilt, in het huis van mr. Pieter Kaag en zijn echtgenote Dorothea Kaag-König (03-07-1885 Vreeland – 10-03-1947 De Bilt). Toen dit huis, een halve villa aan de Soestdijkseweg Zuid, door de Duitsers gevorderd werd verhuisden wij mee naar de Van Hogendorpstraat 5 in Utrecht. Wij bleven daar tot mijn vader ergens in augustus terugkwam van verzetswerk elders en wij op een ander adres een gezin gingen vormen. Mijn vader zag mij dus pas voor ’t eerst toen ik al acht maanden oud was.

Mr. Pieter Kaag was advocaat en procureur en hield ook na de oorlog kantoor aan de Oude Gracht in Utrecht. Mogelijk heeft Pieter Kaag tevens piloten als onderduikers gehad, ik vraag mij af of dat tegelijkertijd was. Er is een babyfoto van mij met een Canadese pilotenpet op, daar in de Bilt genomen. Ik heb althans altijd gehoord dat dit een pilotenpet was. Er zijn ook foto’s van ‘oom Piet’ en mij. Of en zo ja wat hij verder in het verzet deed is mij niet bekend. Over zulke dingen werd immers niet gesproken … Ik vermoed stellig dat hij banden had met (leden van) de verzetsgroep waarin mijn moeder zat, zoals Frans Bakker uit Bunnik. En ik vermoed ook dat mijn moeder via Frans Bakker aan dit onderduikadres is gekomen. Pieter Kaag was een zeer integer en aimabel mens, dat is zeker. Toen de echtgenote van oom Piet overleden was hertrouwde hij met mijn tante Wim en werd officieel mijn oom en fungeerde als een soort gekozen vader. Helaas overleed hij aan een ernstige ziekte reeds in 1956. Mijn jongste zoon draagt zijn naam als derde naam.

Pieter Kaag en Minka Kaszó, toen Willemien genoemd, de Bilt, zomer 1944

Getuigenis aangeleverd op 15-03-2023 door Minka Kaszó

⇐ terug