Richard van der Velde
17-01-1910 Amsterdam – 23-09-1972 Amsterdam

Mijn opa was van Joodse origine en in 1937 gemengd gehuwd met Hendrika Henriëtte Teffer. In 1940 kwam hij in contact met de heer Bastiaanse Sr. en diens zoon H.J. Bastiaanse Jr. De familie Bastiaanse was al vóór mei 1940 betrokken bij het verlenen van hulp aan emigranten. Spoedig na het uitbreken van de oorlog kwam van Bastiaanse Sr. het verzoek om mee te helpen aan het hulpverlenen aan Joodse kinderen uit Amsterdam en elders voor het overbrengen naar en zoeken hiervoor van onderduikadressen. Dit werk deed hij samen met Hendrika Henriëtte. Ook hielp hij met onderduiken van oudere Joodse landgenoten. In hun huis kregen deze voor hun verdere doorreis een of meerdere dagen onderdak.

Intussen had Richard contact gekregen met de illegale persgroep van de C.P.N., ‘de Waarheid’ te Utrecht, waarbij hij zich samen met zijn vrouw aansloot. Hiervoor verspreidde hij illegale bladen en nieuwsbulletins. Ook werden door hem gelden ingezameld ten behoeve van de illegaliteit. In huis werden regelmatig vergaderingen gehouden door de leiding van Waarheid groep en werd dit ook gebruikt als distributiecentrum van de illegale bladen e.d.

In de loop van 1943 trad hij toe tot de K.P. groep van de ‘Waarheid’, welke toen onder leiding stond van Willy Henricus Leuring (schuilnaam Rijkenberg). Hiervoor werden groepen georganiseerd van +/- 10 man, aan wie hij in zijn huis instructies gaf in de wapenhandel. De wapens hiervoor werden bij hem thuis in depot gehouden. Later was hij onder het bevel van Leuring actief voor de Binnenlandse Strijdkrachten.

In datzelfde jaar kwam de verordening dat Joodse mannen die gemengd gehuwd waren, tewerkgesteld zouden worden, tenzij deze zich voor een bepaalde datum zouden laten steriliseren. Na ingewonnen inlichtingen bij zijn huisarts hierover heeft hij zich laten steriliseren in het Israëlisch ziekenhuis te Amsterdam. Ze hadden al twee kinderen, mijn vader Rudi (1937) en oom Hans (1941).

getuigenis is geleverd door Martine van der Velde op 06-08-2023

⇐ terug