Roeland Koning

Roeland Koning
05-08-1898 Amsterdam – 09-03-1985 Wassenaar

Zelfportret

Het gezin van mijn grootvader, de kunstenaar Roeland Koning in Wassenaar was niet echt een standaard gezin. Koning was een kunstschilder van gereformeerde huize en dat was al apart, waarvan men in die kring ook nog wist dat diens huwelijk met mijn grootmoeder Hermina Dina Alida (Dien) Bloemen slecht was. Na de oorlog ging het echtpaar dan ook uit elkaar, en daar werd hij flink op aangekeken. In de oorlogsjaren kreeg hij contact met de uitgever Lambertus Jozef (Bert) Bakker (1912-1969) en diens echtgenote Elisabeth Hermina (Ella) van Nood (1914-2005), beiden woonden ook in Wassenaar. Nadat zowel Bakker als Koning waren gescheiden, zijn Ella van Nood en Koning met elkaar verder gegaan en in 1952 getrouwd. Koning heeft Bakker en Van Nood in de oorlogsjaren ook geschilderd terwijl dat toen niet mocht want hij was geen lid van de Kultuurkamer, een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingestelde regeling om kunstenaars aan zich te binden. Daarom zijn beide portetten ook niet gedateerd.

Anda Koning

Boven in het atelier op de Pieter Twentlaan 16 te Wassenaar was Koning geregeld op zaterdagmiddag samen met een vriendengroep. Dat waren o.a. Fokko Tamminga (1905-1975) die een drukkerij had, de uitgever Bert Bakker, en de gereformeerde ds Minko Pieter Feringa. Samen waren ze stevig anti-Duits. Tamminga drukte illegale bladen en heeft ook later het verzetsherdenkingskruis gekregen en van Bakker is bekend dat hij in het Oranjehotel te Scheveningen heeft gezeten. Wat de rol van Feringa was is me niet bekend. Roeland vervalste namen op identiteitspapieren en leverde zo zijn bijdrage aan het verzet. Ella bracht illegale blaadjes rond, net als zijn kinderen die deze blaadjes in het frame van hun fietsen verstopt hadden. De oudste dochter des huizes had haar handen vol aan het huishouden, maar van zijn tweede dochter Roelanda Alida (Anda) (1925-2004) is gezegd dat ze ook wel meer aan het verzet deelnam. Het is helaas niet bekend wat de rol van mijn tante daarin is geweest omdat ze uiteindelijk emigreerde naar Schotland en het contact met de familie verbrak. Wel is ze vanwege een granaatscherf een oog kwijtgeraakt waardoor ze haar studie heeft moeten stoppen.

Opgetekend door Emiel Koning, kleinzoon van Roeland Koning en Dien Bloemen, maart 2023

⇐ terug