Statistieken

Volgens het Nationaal Vrijheidsonderzoek in 2006 van Het Nationaal Comité  4 en 5 mei wordt gesteld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland ongeveer vijf procent van de bevolking actief was in het verzet, eveneens vijf procent werkte actief mee met de Duitsers en de rest was niet ‘fout’ maar steunde ook geen verzet of vervolgden en ging zo goed en zo kwaad als dat ging door met het dagelijkse leven. Volgens het Verzetsmuseum Amsterdam telde Nederland in die jaren 9 miljoen inwoners. Daarmee komt het totaal aantal geschatte verzetsdeelemers op 450.000 mensen.

Wikipedia: Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en een zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). Uiteindelijk doken volgens het NIOD, tegenwoordig het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, 350.000 Nederlanders onder (een record in bezet Europa), waaronder 25.000 Joden.

Aanverwante artikelen: