Statistieken

Volgens het Nationaal Vrijheidsonderzoek in 2006 van Het Nationaal Comité  4 en 5 mei wordt gesteld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland ongeveer vijf procent van de bevolking actief was in het verzet, eveneens vijf procent werkte actief mee met de Duitsers en de rest was niet ‘fout’ maar steunde ook geen verzet of vervolgden en ging zo goed en zo kwaad als dat ging door met het dagelijkse leven. Volgens het Verzetsmuseum Amsterdam telde Nederland in die jaren 9 miljoen inwoners. Daarmee komt het totaal aantal geschatte verzetsplegers op 450.000 mensen.

Wikipedia: Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en een zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). Uiteindelijk doken volgens het NIOD, tegenwoordig het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, 350.000 Nederlanders onder (een record in bezet Europa), waaronder 25.000 Joden.

Aanverwante artikelen:

Statistieken Neerlandsch Verzetsmonument
top 5 per categorie

Notities:

De provincies Noord-Holland en Friesland zijn het rijkst vertegenwoordigd kwa aantallen websites mbt het verzet.

De lijst met ambtelijke (Februari-)stakers (4400) heeft vrijwel nihil aantal overlappingen met andere bronnen.

De lijst met helpers van A.F.E.E.S. (8668) zijn scans van de dossiers inmiddels online gepubliceerd waarbij namen, geboortedata met geboorteplaatsen en waar zij woonden na de oorlog staan vermeld. Verder is er een beknopte omschrijving van de verzetsactiviteit(en) des persoons. Daarbij worden soms namen van andere verzetsbetrokkenen genoemd.

Het Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis (15.156) geeft behalve namen alleen geboorte data, geen geboorteplaats.

De helft van het aantal bronnen zijn naamlijsten. Een kwart van de bronnen is gescand materiaal.

Het aandeel van vrouwen/meisjes ten opzichte van mannen/jongens staat op 15,7% tegenover 84,2% op basis van de bijna 60.000 namen die deze database momenteel bevat. Deze concrete cijfers vallen te bezien op een mogelijk totale schatting van 450.000 namen). Daarnaast zijn 112 families aanwezig waarvan de verhouding van geslacht nog niet is vastgesteld.

Het staat in de planning om de categorie ‘per stad/dorp‘ in te lijven bij ‘per provincie/streek‘.

Wat betreft de illegale Pers nadert het genealogisch onderzoeksproject Ondergrondse Pers 1940-1945 een fase waarin nieuwe namen te lastig worden om te identificeren. De focus zal worden verlegd op het uitwerken van het Verzetskranten 1945 ‧ De Bevrijding project waarbij de bevrijdingsedities, de namen zullen worden uitgefilterd en verwerkt in een nieuw te ontwikkelen nevenproject.