naam:  Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
vestiging:  Hallum
KvK nr:   70696373
bankrek.nr.:  NL10 RABO 0327 1802 93

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument heeft ten doel het betonen van eer aan alle verzetsdeelnemers In Nederland en in haar toenmalige koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog die wat hun verzet betreft vallen onder de categorieën “uitingen van ontevredenheid over de bezetting”, "geweldloos verzet“ en ”gewelddadig verzet", alsmede het verzamelen van bronnen met als doel de website www.neerlandschverzetsmonument.nl dan wel een website met een andere naam doch met een gelijke doelstelling, hierna ook te noemen: de "website", te laten fungeren als bronverwijzing voor nabestaanden, geïnteresseerden, professionele en semiprofessionele onderzoekers. die het monument als vertrekpunt kunnen gebruiken voor nader historisch onderzoek.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website door middel van het verzamelen van bronnen waardoor nieuwe namen kunnen worden toegevoegd aan het monument;
  • door het technisch ontwikkelen en verbeteren van de website teneinde het toegankelijk maken van de data voor uitwisseling van gegevens met andere databases;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet in het algemeen ter bevordering van eerbetoon aan alle verzetsstrijders van Nederland en haar toenmalige koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog, alsmede onderzoek te verrichten betreffende de opsporing van nabestaanden.“