Wie

Initiatiefnemer en producent van het Neerlandsch Verzetsmonument, Dimitri Gazan is op aanraden van Edwin Klein van NOB (Netwerk Oorlogsbronnen), een samenwerking aangegaan met initiatiefnemer en coördinator Olaf Janssen van de KB (Koninklijke Bibliotheek) in verband met het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten, middels het
Genealogisch Onderzoeksproject (GOP): Ondergrondse Pers 1940-1945.
Het project dat beiden initatieven verbindt is het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Personen project. Hieruit zijn nog een drietal genealogische nevenprojecten onstaan:

 

Gazan wordt dagelijks bijgestaan door collega genealoog Emiel Koning in de verwezelijking van de projecten: Ondergrondse Pers 1940-1945 en Illegale Pers 40-45 .

Ook is er de samenwerking met Paul van Tongeren nav zijn boek: Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945). Hier is eveneens gewerkt met een lijst van verzetsmensen dat is gekoppeld aan het GOP: Groep 2000

Sinds 2016 initiatiefnemer en beheerder van Verzetsstrijders Startpagina


Waarom

Wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben? Wat hebben mijn ouders nagelaten door hun oorlogsverleden nooit te hebben kunnen verwerken. Deze vraag is voor mij de aanzet geweest voor een diepgravend onderzoek naar het verleden van mijn opa aan moeders zijde. Het is de grondlegger geweest voor het ontstaan van een digitaal verzetsmonument: Stichting Neerlandsch Verzetsmonument

Het willen weten en vervolgens antwoord vinden online is voor mij goud waard! Daarom heb ik het gehele onderzoek naar mijn opa onder woorden gebracht en op een website gezet: De Roland Courant. Vrij recent heb ik dankzij de ontdekking van mijn biologische opa aan vaderszijde wederom een website kunnen creëren: Martin Andries de Jong - Huisarts, vader en minnaar. Beiden opa’s hebben zich actief ingezet voor het verzet.


Er ging een burning-out aan vooraf, een aantal jaar later gevolgd door een zelfdodingspoging in familiaire kring die hebben geleid tot psychosomatische klachten. Dit gegeven in combinatie met mijn lidmaatschap van de
Vereniging van Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 ben ik tot het besluit gekomen om een traumaverwerking traject aan te gaan. In het kader daarvan heb ik vanuit mijn kunstenaarschap een serie gedichten geschreven als aanvang van het aankomend verwerkingsproces, die te lezen zijn op deze website: Ongetiteld verzet